Head Coach: Shaelei Lucas

Assistant Coach: Katie Trew


Roster for the 2019/20 season:

Lanie Thompson

Emiko Craig

Anika Sievers-Bailey

Lia Obet

Selena Espinoza

Christina Ramirez

Mae Washington

Alana Washington